آخرین خبر/ صدروساداتی درباره ویدئو جنجالی بازداشت زن بی حجاب نوشت:«بعد از جنگ جمل، علی ع به محمد بن ابی بکر (از یارانش) گفت : تو که محرم هستی وارد کجاوه خواهرت شو و ببین آیا زخمی شده؟ محمد بالا رفت و گفت : فقط یک تیر لباسش را پاره کرده است. علی ع دستور داد چهل #زن لباس مردان بپوشند و او را به مدینه ببرند! عایشه وقتی به مدینه رسید فهمید که تمام همراهانش زن بودند ! .این رفتار علی ع با زنی بود که علیه حکومت شورش کرد ، سبب شد بیست هزار نفر کشته شوند، وسط جنگ حضور داشت و وسط براندازی حکومت (امنیتی ترین حالت ممکن) دستگیر شد! من بیم دارم که این آقا که زیر دو خم آن خانم را گرفته و بارانداز میکند و دوستان هم به دلایل متعدد (از جمله تضعیف نیروی انتظامی) سکوت میکنند ، نماد اسلام یا رفتار اسلامی با زن متخلف معرفی شود .
پ.ن:
از آنجا که دو قطبی حجاب ، به نفع بازی سرمایه داری محسوب میشود ، زین پس تا اسفند هر چقدر از این رفتارها تکرار شد و در این دو قطبی دمیده شد ، اصلا جای تعجب نیست... انتخابات جلوی پای سرمایه داریست و قوی ترین مهره سرمایه داری دو قطبی حجاب است.
پ.ن۲: گویا قرار است با مامور مربوطه برخورد شود .»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید