آخرین خبر/ حمید گودرزی برای بار دوم ازدواج کرد.
حمید گودرزی به اتفاق همسرش در جشن حافظ شرکت کرد و از این طریق ازدواج خود را رسانه‌ای کرد.
عکس از کامپک
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید