آخرین خبر/ جایزه بهترین کارگردان برای فیلم متری شیش و نیم به سعید روستایی توسط ماهور و سیروس الوند اهدا شد.
منبع: دنیای تصویر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید