آخرین خبر/ شبنم قلی خانی با این لباس سرتاسر آبی در جشن حافظ شرکت کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید