آخرین خبر/ مریم خدارحمی با انتشار این عکس نوشت:
اى زندگى
با همه بیهودگى
از تو لبریزم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید