آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: روزهای اصفهان و زنده رود با دوستان عزیز .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید