برترین ها/ ایها الناس دقت کنین انگشتر جدید دستشون کردن.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید