آخرین خبر/ علی زندوکیلی  با انتشار این عکس نوشت: بی تو دل میگیره سر چشمه روسری آبی، دختر چشمه.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید