آخرین خبر/ زهرا چخماقی با انتشار این عکس نوشت: سلفى با مسجد گوهرشاد
که در چنین روزى یکى از مهمترین رویدادها در عرض و طول جغرافیاى این مملکت در آن رخ داده . #قیام_گوهرشاد از نظر تاریخی در میزان کشتار جمعی با هیچ اتفاقی در زمان خود قابل مقایسه نیست. و حالا نامش یادآور فرهنگ مقاومت اصیل ایرانى و عفاف و حجاب است.
محسن کاویانى شاعر جوان میگه :
دشمن بر آن گردیده تا از تو بگیرد
با اسمِ روشن فکر ، فکرِ روشنت را
با تیغ‌ِ تبلیغ آمده صَدپاره سازَد
چادُر که نه ! بهتر بگویم جوشَنت را
ترسانده حزبِ بادها را اهتزازَش
این پرچمی که ذلّه کَرده دشمنت را
تو سرزمینِ حُجبی و این پرچمِ ناب
داده نمایش اقتدارِ میهنت را
به مَردی و مردانگی سوگند تنها
معراج میفهمد شکوهِ دامنَت را
این سَر به زیری سَر بلندت کرد و دشمن
طاقت ندارد نحوه ی جنگیدنت را
چادر (عزیزت) کرده و خوب است این که
با حُسنِ یوسف بافتی پیراهنت را... .
.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید