آخرین خبر/ مریم مومن و حسام منظور در جشن حافظ.
عکس: مریم رضوی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید