آخرین خبر/ مریم مومن و حسام منظور در جشن حافظ.
عکس: مریم رضوی






ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید