آخرین خبر/ سلفی عادل فردوسی پور با مریم مومن.
عکس از کامپکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید