آخرین خبر/ پانته آ پناهی ها با انتشار این عکس نوشت:
ممنونم از کسایی که این شب رو ساختن و لذت دوباره در کنار هم بودن و از ته دل خندیدن در صلح و ارامش رو فراهم کردن .
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی