آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:
تادندون دارید . بخندید، تاچشم دارید، ببینید، تاگوش‌دارید گوش کنید، تا سالمید زندگی کنید ....
یادت باشه دنیا منتظرهیچکس نمی مونه! به لبخند زدن ادامه‌بده،
یه روزی زندگی ازناراحت کردنت
خسته میشه....# مریم_امیرجلالی💙💙
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید