آخرین خبر/ امیر کاظمی با انتشار این عکس نوشت:
آقا شکیبا ممنون که همیشه مثل یک برادر بزرگتر حواست بهم هست ... .
اینارو بهت گفته بودم یا نگفته بودم ؟! 🤣
.
پ.ن : علت بی اعصابی هر دو نفر در عکس مشخص نیست !
.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی