آخرین خبر/ شب گذشته لیلا بلوکات در جمع تماشاچی های عصر جدید حضور داشت. او برای دیدن اجرای یکی از فرزندان تحت تکفیلش به این برنامه آمده بود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی