آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:
قصه بندگی ما به درگه دوست،هر چه قسمت کند همان نیکوست،شاد و تسلیم سوی سلطانیم،که همه فانی اند و باقی اوست(دلنوشته/تیرماه۹۸)
#شاهد🔻 صحنه بر دار کردن شیخ خلیفه
#سریال #سربداران #کارگردان #محمد علی نجفی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی