آخرین خبر/ دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: همه‌ مان افرادی معمولی هستیم
خسته کننده‌ ایم
شگفت انگیزیم
همه‌ مان خجالتی هستیم
شجاعیم
قهرمانیم
بی‌ پناهیم
فقط به روزش بستگی دارد.....


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید