منظوم/ سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت: به اندازه ی بود باید نمود خجالت نبُرد آنکه نَنمود و بود بوستان سعدی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید