آخرین خبر/ علی علیپور با انتشار این عکس نوشت: دیشب برای روز تولدت
یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را
و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم …
تولدت مبارک!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید