آخرین خبر/ پولاد کیمیایی با انتشار این عکس نوشت: عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود؛ بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند. عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید