آخرین خبر/ رضا عطاران در مراسم اهدای جوایز جشن حافظ.
عکس: مریم رضوی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید