آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: ر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهویم و بی باک تر از، شیرم
هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید و زنجیر پی زنجیر
#مولانا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید