آخرین خبر/ پانته‌آ پناهی‌ها و مستانه مهاجر در مهمانی اهدای جوایز جشن حافظ.
عکس: حانیه زاهدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید