آخرین خبر/ شبنم مقدمی و نرگس آبیار در مراسم اهدا جوایز جشن حافظ.
عکس: حانیه زاهد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی