آخرین خبر/ آغاز جشنواره فیلم شهر در پردیس سینمایی ملت.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید