آخرین خبر/ نسیم ادبی و همسرش در مراسم اهدای جوایز جشن حافظ.