آخرین خبر/ روایت روستایی که مردمش نمی‌دانند تلویزیون و کامپیوتر چیست در فرمول یک.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید