آخرین خبر/ شهره پیرایی با انتشار این عکس نوشت: میروم سراغ کامپیوتر قدیمی که خیلی وقت است از ان استفاده نمیکنیم. اگر هم نگهش داشته ام چون پر است از رد دست های تو. سرچ هایت، فولدرهایی که درست کرده ای، نام های بامزه ای که روی فولدرها گذاشته ای، صداهایی که ضبط کرده ای و ... .
عکس ها را بالا و پایین میکنم، پیدا کردن عکس کمتر دیده شده قابل انتشار سخت است! باید ببینم کدام عکس ها رو میشود کات کرد و منتشر کرد. عکس ها را که کات میکنم انگار خودم را از تو و گذشته ام کات میکنم!
با خودم فکر میکنم اگر بود الان چه شکلی شده بودی؟ احتمالا کمی چاق تر با موهای جوگندمی شقیقه هایت جذاب تر از پیش بودی.
دستم در انتخاب لباس هایت هم کمی بسته تر شده بود، باید رسمی تر میپوشیدی، متناسب با یک مرد در استانه میانسالی و پدر دختری دوازده ساله! احتمالا همچنان بحث داشتیم در مورد رعایت رژیم غذاییت و تو دور از چشم من هرآنچه که دوست داشتی ( و البته برای وضعیت نابسامان دریچه های مری و اثنی اشعرت ضرر داشت) میخوردی!
دوست ندارم در گذشته با تو باشم، دوست دارم تو را مثل الان ت تصور کنم! زنده میمانم با بودنت در لحظه لحظه زندگیم!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید