آخرین خبر/ مسعود کیمیایی برای نخستین بار سکانس تغییر یافته فیلم به‌دستور ساواک را به نمایش درآورد.
مسعود کیمیایی گفت برای فیلمبرداری این سکانس، نیروهای امنیتی رژیم پهلوی، یک کارگردان دیگر را سرصحنه آوردند و او تن به انجام چنین کاری نداده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید