آخرین خبر/ پارسا خائف، فینالیستی که سه بار مجبور به خداحافظی شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید