آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت:
حالا که بازار تماشای پیری ما آدم ها،داغِ داغه،خواستم بگم راستش به جای رسیدن به ٣٠ سال بعد،خیلی دوست دارم به حدود ٣٠ سال قبل برگردم
به روزهای ثبت این عکس(دقیقاً٢٩ سال پیش!سال ٦٩)
کسی هست من رو به اون روزها برگردونه؟...
#مژده_لواسانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید