آخرین خبر/ احمد مهران‌فر با انتشار این عکس نوشت: اولی کار دستگاه دومی کار دست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید