آخرین خبر/ هوتن شکیبا با انتشار این عکس نوشت: آقای کاظمی خیلی خوشحالم که همیشه به حرفام گوش میدی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید