آخرین خبر/ مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: مادرم
جاى انگشتر فیروزه ات روى قلبم و جسمم و روحم مى ماند تا بتوانم هر روز مهربان تر و صبور تر باشم.... اسوه ى صبر تویى .....ممنونم که براى من و هنرم انرژى مى فرستى و بخشیدن رو به من یاد مى دى....
سایت مستدام حضرت عشق....


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید