آخرین خبر/ گلاره عباسی در اکران "سرخ پوست" ویژه نابینایان.
عکس: سمیرا اسدیانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید