برترین ها/ «جورج کلونی» در حال لبخند زدن به پاپاراتزی‌ها پیش از سوار شدن به یک قایق تفریحی برای صرف شام.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید