آخرین خبر/ پوریا شکیبایی با انتشار این عکس نوشت: کاش خوابتو ببینم
تو روبروم بشینی
باهام حرفی نزنی
من نگاهت کنم
من نگاهت کنم
من نگاهت کنم
من نگاهت کنم
من نگاهت کنم
بیدار شم
یادم نیاد چی شده
فقط مطمئن باشم
دیدمت
عکس از آقای کوروش جوان است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی