آخرین خبر/ سوشا مکانی با انتشار این عکس نوشت: تو هرگز ١٠٠٪‏ آماده نخواهى بود و زمان مناسب هم هیچوقت از راه نمیرسه. اگه واقعا میخوایش باید از صبر کردن دست بردارى و شروع به انجامش کنى.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی