آخرین خبر/ محمود دینی با انتشار این عکس نوشت: خواهرم ای نازنین در خاک رفتی از این دنیای غم، غمناک رفتی.