آخرین خبر/ اسدالله یکتا با انتشار این عکس نوشت: تصویر منتشر شده تحت عنوان همسر و فرزند اسدالله یکتا این پسر مؤدب آقای حامی جهانی رفیق دیرینه، بازیگر و از همکاران بنده در سینماست و همانند یک پسر برای من عزیز است...
لطفا اطلاع رسانی کنید.
مخلص اسدالله یکتا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید