آخرین خبر/ سحر دولتشاهی با انتشار این عکس نوشت: عکاس: ابتهاج قنادزاده


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید