آخرین خبر/ ارسلان قاسمی با انتشار این عکس نوشت:
من و سالار ، رسول و شاهین 😎
.
#سلام_آقای_مدیر 🎬📺
. .
تو هر سنی که هستی جوون و مفیدی اگه هنوز واسه فردا برنامه ریزی میکنی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید