آخرین خبر/ پریوش نظریه با انتشار این عکس نوشت: نهنگ_آبیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید