آخرین خبر/ سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت:
دیروز جشنواره فیلم شهر ، فرصتی شد تا فیلم مستند فریده کار بسیار درخشان اقای کوروش عطایی و آزاده موسوی را دیدم و کلی لذت بردم ، امیدوارم که فرصت دیدار این فیلم برای شما هم پیش بیاید
"در جستجوی فریده" قصه گم شدن، قصه یک سفر، قصه یک جستجو.
"در جستجوی فریده" ساخته آزاده موسوی و کورش عطایی را در هاشور ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی