آخرین خبر/ لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت:
بعضى از عکساهاى یادگارى دیدنشون خیلى مزه میده


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید