آخرین خبر/ سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:
خیلی ساده و معمولی باشیم اما خودمون باشیم
خود واقعیمون


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی