آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:
روزهای خوب تمرین لیگ قهرمانان به همراه علی اوجی و کارگردانان نمایشمون داریوش علیزاده و سعید دشتی جای بهاره رهنما و سعید زارعی در عکس بسیار خالی ....
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی