آخرین خبر/ آزاده صمدی با انتشار این عکس نوشت:
می توانم زن باشم می توانم قوی باشم شاد باشم مادر باشم تنها باشم همسر باشم همراه و همدل باشم خندان و گاهی گریان باشم شاد و گاهی غمگین باشم، آری می توانم زن باشم و از تو بخواهم مرا بپذیری همانگونه که من تو را می پذیرم و این آغاز "مدارا و دیگرپذیری" ست، .آغاز زندگی، توام با درک و احترام به گوناگونی...
.
بیا زندگی را آغاز کنیم
_______
#ازاده_صمدی
_______

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی