آخرین خبر/ شهاب عباسی با انتشار این عکس نوشت:
ناخونک 😊😊😊
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید