آخرین خبر/ پاسخ نیکی مظفری به شایعات پشت سرش درباره سو استفاده از موقعیت پدرش برای بازیگر شدن.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید